Je bent zeker van waardevolle CO₂-certificaten

De missie en werkwijze van OZG sluit naadloos aan bij die van de UNCCD, The United Nations Convention to Combat Desertification. De Verenigde Naties erkennen en appreciëren ons werk. Zowel het eco-sociologische onderzoek en de gefundeerde onderbouw van onze herbebossingsprojecten, als de inzet van privé-investeringen om de biodiversiteit en micro-economie te boosten. Bovendien realiseren we dit alles aan een bijzonder lage kostprijs.

Alle bossen die we aanleggen worden gecertificeerd en geauditeerd door een erkende standaard. Alle bomen die we planten zijn cashcrops en geven zo de garantie dat de agrobossen blijven bestaan na de concessies voor certificering.

Zo bieden we blijvende economische en maatschappelijke toegevoegde waarde (ETW én MTW) voor de mens en voor de biodiversiteit. En kan jij rekenen op een volwaardige CO₂-compensatie.