Let's make the desert green!

Let's make
the desert green!

Lignaverda UN
Lignaverda greenline 1 svg 1

ONZE PROJECTEN

Wij bouwen mee aan de Grote Groene Muren in Afrika

Sinds 2009 heeft Lignaverda (Ondernemers Zonder Grenzen) zich ingezet voor de herbebossing van semi-aride gebieden die bedreigd worden door landdegradatie en woestijnvorming. We gaan verder dan alleen bomen planten; we stellen het welzijn van de bewoners in deze herbeboste gebieden centraal. We scheppen werkgelegenheid door middel van bebossingsprojecten, bevorderen lokaal ondernemerschap en ondersteunen sociaal-economische activiteiten in en rond de bossen. Als partner in het Great Green Wall-initiatief van de Afrikaanse Unie en met steun van het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van woestijnvorming (UNCCD), dragen we op een duurzame manier bij aan de strijd tegen klimaatverandering, landdegradatie en armoede op het platteland.

WAT WE DOEN

Klimaatverandering gaat ons allemaal aan

De gevolgen van de schade aan onze planeet zijn wereldwijd voelbaar. In het zuiden drogen rivieren op en breiden woestijnen zich uit. Lignaverda roept bedrijven en organisaties op om samen te werken en actie te ondernemen om deze trend te keren.

De woestijn rukt op...

Miljoenen Afrikanen leven in semi-aride gebieden die zeer kwetsbaar zijn voor klimaatverandering en landdegradatie. Stijgende temperaturen, verminderde regenval en overbegrazing dragen bij aan de toenemende woestijnvorming, wat een ernstige bedreiging vormt voor hun levensonderhoud. Hoewel er al inspanningen worden geleverd voor duurzaam landbeheer en herbebossing, is verdere actie dringend vereist.

11 young tree

... maar wij hebben oplossingen

Onze aanpak betrekt actief gemeenschappen bij herbebossing en duurzaam bosbeheer. We vergoeden lokale bewoners voor het oogsten en zaaien van zaden in de uitgeputte gebieden nabij hun dorpen. Tegelijkertijd stellen we gemeenschapscomités voor bosbeheer in om de bescherming van de bossen en het gebruik van gras, gewassen en niet-houten bosproducten te coördineren. Wat belangrijk is, is dat we de steun van de gemeenschappen voor herbebossing vergroten door parallelle sociaal-economische initiatieven te ondersteunen. We versterken de capaciteit van de gemeenschappen door training in gemeenschapsgericht bosbeheer.

Onze aanpak heeft impact...

Herbebossing heeft aanzienlijke (a) ecologische, (b) sociale en (c) economische voordelen. Bossen spelen een cruciale rol in het voorkomen van woestijnvorming, het verbeteren van waterbeheer en het bevorderen van biodiversiteit. Tegelijkertijd dragen onze inspanningen bij aan de verbetering van voedselzekerheid, het vergemakkelijken van de toegang tot onderwijs voor kinderen en het versterken van vrouwen en ondernemerschap. We stimuleren ook agrobosbouw en ondersteunen de commercialisering van gewassen en bosproducten, wat de lokale economie versterkt.
221004 OZGMissieSenegalSeptOkt DD 1 173

...om meerdere SDGs te verwezenlijken

Lignaverda sluit zich aan bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, waaronder het stoppen van woestijnvorming, het verbeteren van het waterbeheer, het vergroten van de biodiversiteit, het vergroten van de voedselvoorziening, een bloeiende lokale economie, het verbeteren van het onderwijs en het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap. Door Lignaverda te steunen draagt ​​uw organisatie bij aan het behalen van deze doelstellingen.

Klaar om samen te werken?

Lignaverda greenline 1 svg 2

Creëer impact
en werk met ons samen aan herbebossing

Partnerschap voor bedrijven

BESTE VOOR
BEDRIJVEN

Samen streven naar netto-nul emissies voor uw bedrijf

Persoonlijke
bijdrage

BESTE VOOR
INDIVIDUEN

Help uw ecologische voetafdruk te compenseren

Partners voor
het goede doel

BESTE VOOR
ANDERE GOEDE DOELEN

Samenwerken aan herbebossing en meehelpen aan een groenere wereld

Partners

Doe mee en onderneem actie om de klimaatverandering te bestrijden

Verified carbon standards

brandlogo
Schermafbeelding 2023 03 10 om 13.47.37