wat we doen

Lignaverda UN
Lignaverda greenline 1 svg 1

Oplossing

In de Afrikaanse semi-aride gebieden migreren nomadische herders met hun vee op zoek naar voedsel en voer. Het vinden van deze hulpbronnen wordt echter steeds moeilijker als gevolg van droogtes, overbegrazing en woestijnvorming. Conflicten ontstaan ​​wanneer het vee zich voedt met gewassen van boeren. Lignaverda streeft naar een harmonieus evenwicht tussen de voedsel- en voerbehoeften van zowel herders als boeren.

3 Fasen

Onze aanpak bestaat uit drie fases:

1) Betrekken van de gemeenschap

2) Herbebossing

3) Waardering van de bossen

20160219 DSC 0004
220208 OZG SenegalMbar Tessekre DD 3591
Lignaverda linequote

“Het doel van herbebossing is niet om ons onmiddellijk te redden, maar om te voorkomen dat de situatie verslechtert" 

Eduardo S. Brondizio

Betrokkenheid van de gemeeschap

Onze aanpak legt grote nadruk op de betrokkenheid van de lokale bevolking, aangezien zij uiteindelijk eigenaar worden van de bossen. We brengen directe communicatie tot stand met lokale gemeenschappen, luisteren aandachtig naar hun behoeften en ambities en initiëren een samenwerkingsproces voor het herbebossen van aangetast land op hun grondgebied.

De actieve steun en betrokkenheid van gemeenschappen zijn van cruciaal belang voor het succes van herbebossingsinspanningen. In combinatie met herbebossingsinspanningen ontwikkelen we tegelijkertijd sociaal-economische initiatieven om de betrokkenheid van de gemeenschap te bevorderen. We vergroten het bewustzijn onder dorpsbewoners over de waarde van bomen en bieden training over duurzaam bosbeheer en -gebruik om hun kennis en vaardigheden te vergroten.

We richten lokale bosbeheercomités op en bieden hulp bij het implementeren van spaar- en kredietsystemen om de veerkracht van de gemeenschap te versterken.

We monitoren consequent het sociaal-economische welzijn van de deelnemende gemeenschappen om de kwantificeerbare impact van onze projecten te beoordelen.

Herbebossing

Ploegen

Om de verdichte en zandige grond voor te bereiden voor het zaaien, gebruiken we de traditionele Vallerani-methode. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een gespecialiseerde, door een tractor getrokken Delfino-ploeg, die halfronde voren creëert die regenwater kunnen vasthouden.

Hekken

Om de kwetsbare jonge planten te beschermen tegen grazend vee zijn er hekken nodig. Zodra de bomen volwassen zijn geworden, worden deze verwijderd.

Zaaien

De selectie van boomsoorten wordt geleid door voorkeuren van de gemeenschap. Om de biodiversiteit van bomen te vergroten, gebruiken we een brede waaier aan inheemse, droogtetolerante zaden. Dorpsbewoners, voornamelijk vrouwen, worden ingezet om de zaden in de halvemaanvormige voren te verzamelen en te zaaien. Met behulp van het water dat tijdens het regenseizoen door de voren wordt verzameld, ontkiemen zaden en beginnen planten te groeien.

Groeien

Binnen elke halve- maanvormige groef overleven na twee seizoenen ongeveer 3 tot 4 bomen. In de loop van een jaar beginnen gemiddeld 1000 bomen per hectare te bloeien. Door het proces van natuurlijke selectie evolueert het bos geleidelijk naar een dichte bedekking, met ongeveer 300 veerkrachtige bomen per hectare.

Lignaverda linequote

“Eén zaadje kan 1000 bossen creëren”

Ralph Waldo Emerson

220208 OZG SenegalMbar Tessekre DD 3591
Lignaverda linequote

“Herbebossing kan woestijnvorming tegengaan, de klimaatverandering bestrijden en het lokale levensonderhoud verbeteren.

Lignaverda

Duurzame waardering van de bossen

Elk bos dient als stimulans voor het verbeteren van de levensstandaard van de dorpen. Dit wordt bereikt via een steunprogramma dat op drie principes is gebaseerd.

Bescherming

Gedurende de eerste jaren is het van cruciaal belang om de hekken intact te houden en de toegang van vee en mensen tot de velden te beperken. In geval van problemen kunnen de bosbeheercomités onmiddellijk passende maatregelen nemen.

Sensibilisatie

We creëren actief bewustzijn onder de dorpsbewoners over de waardevolle bijdragen van bossen aan hun levensonderhoud. Bossen leveren fruit, noten en voer uit bladeren en creëren tegelijkertijd een microklimaat dat de landbouwproductie ondersteunt.

Waardering van de bossen

We genereren inkomstenstromen door de verkoop van gras dat binnen de omheinde gebieden groeit aan veehoeders. Bovendien maakt het vermarkten van niet-hout bosproducten verkregen uit de bomen, in combinatie met de inkomsten uit koolstofkredieten, investeringen in gemeenschapsprojecten mogelijk door middel van spaar- en kredietprogramma’s. Deze projecten kunnen onder meer de installatie omvatten van zonnepanelen om waterpompen van stroom te voorzien, kleinschalige geïrrigeerde tuinbouw, de verwerking van Balanites-fruit tot olie en de productie van biobrandstof op basis van koeienmest.