over Lignaverda

over
Lignaverda

Lignaverda UN
Lignaverda greenline 1 svg 1

Lignaverda (driven by Ondernemers Zonder Grenzen), bouwt aan een wereld waarin mensen die worden getroffen door klimaatverandering en voortschrijdende woestijnvorming hun veerkracht vergroten en hun levensonderhoud verbeteren, terwijl tegelijkertijd het lokale en mondiale milieu wordt verbeterd. We bereiken dit door bebossingsinitiatieven die de trend van landschapsdegradatie in Afrikaanse semi-aride gebieden omkeren en leiden tot neutraliteit van landdegradatie (SDG15).

2007 – 2009

In het begin

Na geïnspireerd te zijn door klimaatrampen om een positieve bijdrage te leveren aan de planeet, richtten Werner Sels en Wim Jacobs in 2007 Ondernemers Zonder Grenzen (nu Lignaverda) op. Ze gingen op zoek naar een impactvol project en kwamen terecht in het Sahelische noorden van Burkina Faso, waar ze getuige waren van uitgestrekte stukken aangetast land. Om dit aan te pakken, vroegen ze advies aan Prof. Patrick Van Damme, een expert in tropische landbouw aan de Universiteit Gent, die bevestigde dat het mogelijk was om aangetaste semi-aride landschappen te herstellen door middel van boomaanplant.
werner begindagen OZG

2010 – 2017

10.000 ha nieuw bos
in Burkina Faso

bord ozg gorom.02 e1685539944215
In 2010 is Lignaverda begonnen met het planten van bomen in Burkina Faso, met het creëren van agrobossen als reactie op klimaatverstoringen. Tegen het einde van 2017 was er bijna 10.000 hectare nieuw bos gecreëerd, waarmee het concept bewezen was. Dit heeft niet alleen de woestijnvorming een halt toegeroepen, maar ook de vruchtbaarheid van de bodem hersteld, de biodiversiteit vergroot, kinderen in staat gesteld om naar school te gaan en de gendergelijkheid en de onafhankelijkheid van vrouwen verbeterd. Door bossen aan te planten aan de rand van de woestijn pakte Lignaverda bovendien de onderliggende oorzaken van migratie en de gevolgen daarvan voor de gezondheid en het welzijn van mensen aan.

2018 – NU

Nieuwe uitdagingen
in Senegal and Namibia

Sinds 2018 voert Lignaverda herbebossingsprojecten uit in Senegal, volgens een vergelijkbare aanpak als hun werk in Burkina Faso. Ze hebben met succes ongeveer 4000 hectare aangetast land bebost in de Grote Groene Muur van Afrika. Hun doel is om vanaf 2023 2000 hectare bos per jaar te creëren. Daarnaast is Lignaverda ook bezig met het opzetten van een proefproject in het noorden van Namibië om de bebossingsinspanningen in de regio op te voeren.

De reis van Lignaverda is gedreven door het engagement van hun stakeholders om een positieve en structurele bijdrage te leveren aan de planeet door herbebossingsactiviteiten. Met onze unieke visie en aanpak slagen we erin om de klimaatverandering in Afrika aan te pakken via herbebossingsprojecten in zowel het noordelijk als het zuidelijk halfrond.