wat we doen

Lignaverda UN
Lignaverda greenline 1 svg 1

Impact

Bosontwikkeling draagt niet alleen bij aan het klimaat, maar heeft een breder scala aan voordelen. Door in samenwerking met kwetsbare gemeenschappen in de semi-aride gebieden van Afrika bomen te planten, creëren we impact op alle aspecten van duurzaamheid. Onze aanpak levert uitgebreide voordelen op die verder reiken dan ecologische duurzaamheid en omvat ook sociale en economische dimensies.

Impacts

(E)cologisch

(S)ociaal

(E)conomisch

15
220208 OZG SenegalMbar Tessekre DD 2 20
Lignaverda linequote

“In een wereld waar woestijnvorming, ontbossing en klimaatverandering elkaar beïnvloeden, moeten we verantwoordelijk handelen en de aarde herbebossen.”

Philippe Cousteau Jr.

Ecologische impact

Herbebossing speelt een cruciale rol bij het bestrijden van de klimaatverandering en het bevorderen van ecologisch welzijn. Door bomen te planten dragen we bij aan het herstel van ecosystemen en het algehele welzijn van zowel menselijke als niet-menselijke gemeenschappen.

Bomen nemen via fotosynthese koolstofdioxide uit de atmosfeer op en slaan dit op in hun weefsels. Door de boombedekking te vergroten, kunnen we de verwijdering van kooldioxide uit de atmosfeer verbeteren, waardoor de broeikasgaseffecten die verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering worden verzacht.

Herbebossing dient ook om bodemerosie te voorkomen en de waterkwaliteit te verbeteren. Bomen fungeren als ankers en voorkomen bodemerosie tijdens hevige regenval, terwijl ze ook fungeren als natuurlijke filters die het aanvullen van schoon water in het grondwater mogelijk maken.

Tenslotte bevordert herbebossing de biodiversiteit door de aanwezigheid van diverse plant- en diersoorten te bevorderen, die op hun beurt essentiële ecosysteemdiensten leveren aan lokale gemeenschappen.

Sociale impact

Bomen bieden verschillende hulpbronnen voor gemeenschappen, waaronder voedsel, voer en waardevolle geneeskrachtige eigenschappen. Bovendien creëren herbebossingsinitiatieven werkgelegenheidskansen en dragen ze bij aan de ontwikkeling van lokale economieën.

Herbebossingsprojecten bieden ook onderwijs- en trainingsmogelijkheden voor lokale gemeenschappen. Mensen verwerven kennis over de voordelen van het planten van bomen en verwerven vaardigheden op het gebied van het planten, onderhouden en bosbeheer van bomen. Dit leidt tot een groter bewustzijn van het belang van milieubescherming, waardoor een sterker gevoel van gemeenschapseigendom, bosbeheer en actieve betrokkenheid bij natuurbehoudsinspanningen wordt bevorderd.

Door bossen te herstellen dragen we tenslotte bij aan het behoud van cultureel erfgoed, lokale tradities en spiritualiteit.

14 counting young trees 2nd year
18 Rice of biodiversity scaled
Lignaverda linequote

“Door lokale gemeenschappen te betrekken bij herbebossingsinitiatieven herstellen we niet alleen hun landschap, maar verbeteren we hun levenskwaliteit ”

Anoniem

Economische impact

Herbebossing kan aanzienlijke economische voordelen opleveren op lokaal en regionaal niveau.

Het herstel van aangetast land creëert nieuwe kansen voor de productie van gewassen in agrobosbouw. Zo ondersteunen met de lokale bevolking in hun levensonderhoud en stimuleren we de lokale economie.

Herbebossing genereert ook nieuwe inkomstenstromen, vooral door de verkoop van gras, gewassen en niet-hout bosproducten zoals fruit, noten, kauwgom en geneeskrachtige plantendelen. Deze producten kunnen lokaal worden verkocht of geëxporteerd, waardoor nieuwe wegen worden gecreëerd voor kleine bedrijven en ondernemers.

Bovendien kunnen het planten van bomen, bosbeheer en aanverwante activiteiten, zoals ecotoerisme, werkgelegenheid creëren voor lokale gemeenschappen.

Tot slot bevordert herbebossing de economische ontwikkeling door het bevorderen van ecosysteemdiensten zoals CO2-captatie, waterregulering en bodembehoud. Dit generereert economische voordelen via inkomsten uit koolstofkredieten, water vergoedingen, …

De impact (SDG’s) die we creëren