onze projecten

Lignaverda UN
Lignaverda greenline 1 svg 1
Sinds 2009 heeft Lignaverda aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van herbebossing. Onze voornaamste aandacht is gerichtt op risicogebieden, die te maken hebben met landdegradatie en leegloop van het platteland. Ons doel is om positieve impact te creëren door te investeren in sociologisch en ecologisch kapitaal. Deze aanpak is in lijn met het Land Degradation Neutrality-programma van de Verenigde Naties, dat tot doel heeft aangetast land te herstellen en verdere degradatie te voorkomen.

2022 – NU

Namibië

De afgelopen jaren heeft Namibië aanzienlijke ontbossing ervaren als gevolg van menselijke activiteiten, zoals houtkap, landbouw en houtskoolproductie. Deze activiteiten hebben geleid tot bodemerosie en een verlies aan biodiversiteit, met negatieve gevolgen voor plattelandsgemeenschappen die afhankelijk zijn van bossen voor hun levensonderhoud. Herbebossing biedt een veelbelovende oplossing voor deze problemen.

In 2023 lanceert Lignaverda haar eerste initiatieven in Namibië met een proefproject, met de bedoeling om in 2024 nieuwe bebossingsprojecten te starten. Lignaverda is actief betrokken bij het Great Green Wall-project van de Afrikaanse Unie, dat onlangs is uitgebreid naar het zuidelijk halfrond. Alleen al in de Sahelregio heeft Lignaverda succesvol meer dan 1,5 miljoen bomen gekweekt en meer dan 7.000 hectare aangetaste grond hersteld.

2018 – NU

Senegal

Voortbouwend op de expertise die we in Burkina Faso hebben opgedaan, wilden we onze activiteiten uitbreiden naar andere Sahellanden. Sinds 2018 voert Lignaverda, in nauwe samenwerking met het Senegalese agentschap voor de Grote Groene Muur en plattelandsgemeenschappen, grootschalige bebossinginspanningen uit binnen de corridor van de Grote Groene Muur. Dit belangrijke initiatief, gesteund door het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van woestijnvorming (UNCDD), en geleid door de Afrikaanse Unie, heeft tot doel woestijnvorming te bestrijden en aangetast land te herstellen.

2009 – 2018

Burkina Faso

Lignaverda startte haar eerste activiteiten in Burkina Faso. Van 2009 tot 2018 hebben we 10.000 hectare nieuw bos gecreëerd en het concept van Trees that Count ontwikkeld en verbeterd, waarbij bomen niet alleen worden geplant, maar waarin gemeenschappen intensief betrokken zijn bij locatie-identificatie, soortselectie en bosbeheer en duurzame exploitatie.