wat we doen

Lignaverda UN
Lignaverda greenline 1 svg 1

Situatie

Landdegradatie in Afrika, door natuurlijke veroorzaakte oorzaken, heeft geleid tot voedselonveiligheid, verlies van biodiversiteit en verhoogde kwetsbaarheid voor klimaatverandering. Het ontwikkelen van effectieve strategieën om de gevolgen van landdegradatie te verminderen, is van essentieel belang om de langetermijnduurzaamheid van het milieu te bevorderen en de levensstandaard van miljoenen Afrikanen te verbeteren.

Woestijnen

De Sahara in het noorden en de Kalahari in het zuiden van Afrika zijn woestijnen, gekenmerkt door dorre landschappen met schaarse regenval. Als gevolg hiervan maken de barre levensomstandigheden het onherbergzaam voor zowel het planten- als het dierenleven.
desert

Semi-arid zones

Miljoenen Afrikanen wonen in overgangszones, algemeen bekend als de Sahel in het noorden, die tussen de woestijn en de groene savannegebieden liggen. Deze gebieden worden gekenmerkt door een semi-aride en barre omgeving met schaarse vegetatie, waardoor ze zeer gevoelig zijn voor degradatie.

De impact van de klimaatverandering heeft geleid tot een escalatie van ernstige droogtes, waardoor de kwetsbaarheid van de semi-aride gebieden en hun inwoners verder is vergroot.

Woestijnvorming

Woestijnvorming vindt plaats wanneer langdurige droogtes invloed hebben op semi-aride gebieden, wat nadelige gevolgen heeft voor mensen, dieren en planten. De combinatie van droogte en hitte zorgt ervoor dat de bodem verhard en kwetsbaar wordt. Als gevolg daarvan verliest de bodem zijn vermogen om regenwater te absorberen, waardoor een cyclus van afnemende planten- en dierenpopulaties en een verminderde biodiversiteit op gang komt. Uiteindelijk verandert het gebied in een verlaten woestijn.

3 Bewerkt terrein

De bevolking

De bevolking die in de semi-aride gebieden van Afrika woont, wordt dagelijks geconfronteerd met strijd om voor hun gezinnen te zorgen. Daarom is het ondersteunen van deze gemeenschappen een essentiële voorwaarde voor het succes van elk bebossingsproject.

We betrekken hen actief bij de aanplant en het beheer van bossen en zorgen ervoor dat de voordelen die uit de nieuwe bossen voortvloeien, leiden tot duurzame verbeteringen in hun levensonderhoud.

Hoe lost Lignaverda dit op?