wat we doen

Lignaverda UN
Lignaverda greenline 1 svg 1

Bouwen aan een duurzame wereld

Wij zetten ons in voor het creëren van een duurzame toekomst door mee te werken aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Lignaverda richt zich op herbebossing van aangetaste gebieden en duurzaam landgebruik om het milieu en het levensonderhoud van de gemeenschap te verbeteren. Wij willen bijdragen aan het verwezenlijken van verschillende SDG’s, zoals het terugdringen van de armoede, het bestrijden van de klimaatverandering, het beschermen van de biodiversiteit, het bevorderen van duurzame consumptie en productie, en het versterken van partnerschappen voor duurzame ontwikkeling. Ga met ons mee op reis naar een groenere, gezondere en duurzamere planeet!

SDG
E SDG inverted CMYK 01 12
E SDG inverted CMYK 01 1
E SDG inverted CMYK 01 2
E SDG inverted CMYK 01 3
E SDG inverted CMYK 01 4
E SDG inverted CMYK 01 5
E SDG inverted CMYK 01 6
E SDG inverted CMYK 01 7
E SDG inverted CMYK 01 8
E SDG inverted CMYK 01 9
E SDG inverted CMYK 01 10
E SDG inverted CMYK 01 11

De woestijnvorming wordt gestopt

Lignaverda speelt een cruciale rol bij het verzachten van de gevolgen van klimaatverandering. Bomen absorberen koolstofdioxide uit de atmosfeer en helpen zo het klimaat op aarde te reguleren. Door bomen te planten in ontboste gebieden creëren we koolstofputten en herstellen we natuurlijke ecosystemen, wat op zijn beurt helpt de opwarming van de aarde te verzachten. Bovendien bevorderen onze herbebossingsactiviteiten ook duurzame landgebruikspraktijken, zoals agrobosbouw, waarvan is bewezen dat ze effectief zijn bij de aanpassing aan de klimaatverandering.
E SDG inverted CMYK 01 8
220208 OZG SenegalMbar Tessekre DD 3315

Beter waterbeheer

Vegetatie verbetert de doorlaatbaarheid van de bodem, wat resulteert in meer infiltratie van regenwater en minder afvoer. Hierdoor wordt de vegetatiegroei bevorderd, wat de doorlaatbaarheid van de bodem verder verbetert. Deze opwaartse cyclus van opvang van regenwater vermindert de behoefte aan irrigatie, die doorgaans uit de fossiele waterlagen wordt gehaald. Zo stellen we dit fossiele water veilig voor toekomstige generaties.
E SDG inverted CMYK 01 5

Meer biodiversiteit

De biodiversiteit neemt enorm toe als gevolg van bebossing. Mieren, termieten, vogels, de Sulcata-schildpad (een bedreigd dier), konijnen, hazen, andere kleine knaagdieren… Zelfs de wilde kat en de hyena, die vaak verdwenen zijn uit gedegradeerde landschappen, keren terug naar hun oorspronkelijke leefgebied wanneer er bomen worden geplant.
E SDG inverted CMYK 01 9

Voedsel voor iedereen

De bodemvegetatie verbetert het vermogen om water en voedingsstoffen vast te houden, wat de mogelijkheden voor agrobosbouw-productie aanzienlijk vergroot. Gewassen maken gebruik van de koelere temperaturen en de verbeterde bodemvruchtbaarheid in agrobosbouw-systemen. Agrobosbouw levert daarom een ​​belangrijke bijdrage aan de voedselzekerheid. Bovendien, omdat het vee voldoende voer vindt in de nieuwe bossen, beschadigen ze de akkers niet langer, wat de conflicten tussen boeren en nomadische herders vermindert.
E SDG inverted CMYK 01 12
E SDG inverted CMYK 01 1
E SDG inverted CMYK 01 10

Bloeiende jonge economie

Op de lokale markten worden groenten, gras, fruit en kruiden verkocht. Rundvee levert meer vlees op, waardoor de waarde van elke vee-eenheid toeneemt. De productie van honing of gom en de verwerking van niet-hout bosproducten zoals Balanites -olie creëren economische kansen die aanzienlijk bijdragen aan het gezinsinkomen.
E SDG inverted CMYK 01 12
E SDG inverted CMYK 01 6
E SDG inverted CMYK 01 7
E SDG inverted CMYK 01 11
21 1910
220208 OZG SenegalMbar Tessekre DD 3580

Betere kansen dankzij onderwijs

Een beter gezinsinkomen geeft hen de middelen om het schoolgeld voor hun kinderen te betalen. Onderwijs doorbreekt de vicieuze cirkel van armoede. De jonge generatie kan nu aan haar eigen toekomst bouwen.
E SDG inverted CMYK 01 3
E SDG inverted CMYK 01 7

Vrouwelijk ondernemerschap

De arbeid op het land is sterk afhankelijk van vrouwen. Vrouwen worden betaald voor het verzamelen en zaaien van de boomzaden en worden aangemoedigd om deel te nemen aan de valorisatie van bossen. Ze verwerven zo financiële onafhankelijkheid en krijgen meer inspraak in de beslissingen die op dorpsniveau worden genomen.
E SDG inverted CMYK 01 4

Doe met ons mee!